Underhåll av såpskurade trägolv.

Skurgolv, inte så hemskt som det låter. Ett vanligt fel är att golven tvättas för ofta, golven blir porösa och "smuttsmottagliga". Ett annat är att man skurar i tiljans längdriktning. man tvättar bort sommarveden och golven blir "smuttsmottagliga. Använd inte varmt vatten vid våtrengöring då golven får en mörkare karaktär.

Storstädning 1gång per år eller vid behov.

Använd; skurblock, brun el. blå; två st. garnmopp o två st. hinkar samt golvsåpa             Tag en halv dl såpa i en hink med kalt vatten. Moppa ut blandningen, utan att vrida ut moppen, på golvet. Är ytan stor, dela upp den i lämliga ytor om  5-15 kvm. Skrubba med skurblocket . Tvärs tiljans längdriktning. Tag en hink med rent kalt skölj vatten och ren mopp, vrid ur moppen och ta upp såpvattnet från golvet. Byt skölj vattnet ofta.

Lättare städning vid behov.

Använd dammsugare eller borste, våtrengör inte vanemässigt. Vid behov våttorka med lite såpa i en hink kallt vatten.