Underhåll av oljade trägolv.

Oljade golv är inte svåra att hålla rena, tvärtom, inget vanemässigt våttorkande, bara att dammsuga, våttorkning endast vid behov. Vid våtrengöring använd ett rengörings medel med neutralt ph-värde

 Efter en tid kan det bli aktuelt med att påföra ny olja, "reconda". Detta hänger saman med hur stort slitaget är och därmed hur ofta man våttorkar, direkt solljus inverkar också en del.

 I offentlig miljö brukar underhåll ske efter 1-2 år. I hem miljö är det lite olika beroende på utrymme. Entré, kök och liknande kan behöva underhåll efter 2-4 år, vardagsrum, sovrum etc efter 4-10 år. Investera i en bra avtorkningsmatta så håller golven längre,

Vid recond låter man all tyngre inredning stå, små saker, stolar etc plockar man undan. Sen skuras golven, använd såpa och ett blått eller brunt skurblock. Eftertorka med rent vatten, torka "torrt", lämna inga pölar. Låt torka till dagen efter, lägg på ett tunt lager kokt linolja med en trasa, låt stå ca 1 tim, torka sedan noga bort överflödet . Golvet går sedan att beträda dagen efter.

 OBS trasorna kan självantända och bör eldas upp under kontrolerade former, lämna inga olje-trasor utan uppsyn, under arbetets gång lägg trasorna i en hink med lock typ gammal färg/spackel burk etc.

De flesta av mina kunder ringer mig för service.