Specialarbeten

Romb

Lägg staven under sockeln

och slipp lister

Nivå skillnad, ca 20 mm

 

och 5 mm på andra sidan

Romb

Inläggning av glasskiva som gnistskydd

Steg

Belysning i steg

Kontakt dold i mönster

 Kontakt i golv

Plintmönster

Böjd begränsning, friis, listband med åder, ventilation i friis.

Böjd begränsning, listband med åder

Golvämne

Rum, en rät vinkel, yttervägg ca 1m kortare än innervägg

Stavarna möter i spets, våderna ligger i solfjäderformation och faller jämt ut mot friis.

Trots rummets form ser mönstret helt obeskuret ut.

Hungarian point.