Skurgolv

Gran

Gran

Gran

Rotvänt, mönsterlagt med stenfriis

Rummet mäter ca 6x7 meter och friisen är 40 cm bred

Två el-uttag är placerade i golvet

Detalj

Detalj

Rotvänt med stenfriis

Rotvänt med generalskarv

Generalskarv

Fint

Rotvänt furugolv, spikat med synlig spik

Rotvänt furugolv, mönsterlagd

Rotvänt furugolv, mönsterlagd, monterad med synlig spik.