Tiljor

Läggning av undergolvskonstruktion

Ek tilja på flytande undergolv

Inför recond, Kök, golvet lagt för 5 år sedan, ytbehandlat med linolja. 

Golvet rengjort

Ny olja påförd

Yta